Ako sa zapojíte

AKO SA ZAPOJIŤ do celoročného preventívneho projektu s triedou v šk.r. 2021/22 v dvoch krokoch: 

1.krok: vyberte si triedu predškolákov a zaregistrujte sa na ŠKOLENIE  Zeleninkových Lektoriek   

V cene školenia (2x99,00Eur) 198,00 Eur pre obe p. učiteľky z triedy je zahrnuté:

 • Celodenný odborný seminár od 9.00hod do 14.30hod
 • Zážitková hodina s deťmi
 • Kniha: AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU
 • Metodická príručka k projektu AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU
 • e.materiál na webe
 • Certifikáty pre Zeleninkové Lektorky
 • Certifikát ZELENINKOVÁ materská škola
 • Didaktická pomôcka k výučbe_Zeleninkové tričko pre obe lektorky
 • Bonus: kniha s básničkami Moji zeleninkoví kamaráti                                                                                                  

2.krok:  Alternatíva A

Oboznámte rodičov s príspevkom 5,00 eur na dieťa/mesačne počas školského roka, platba možná aj vo väčších splátkach. Cena za dieťa je 50 eur na jeden školský rok, zahŕňa:

Dieťa dostáva všetky pomôcky na začiatku projektu, knihu si berie domov a všetky ostatné pomôcky dostáva po ukončení projektu v MŠ.

Škola zabezpečí čerstvú zeleninu a jednorazové zakúpenie kuchárskych pomôcok pred spustením projektu. Srdečne vítame p. vedúcu školskej jedálne na zážitkovej hodine s deťmi a tým aj jej podporu v prevencii detskej obezity. Účasť zadarmo.

Zaškolené pani učiteľky "Zeleninkové Lektorky" na školení obdržia všetky materiály potrebné k spusteniu projektu podľa zahláseného počtu detí, vami zadanej registrácií. Projekt je vhodný aj pre deti od 4 rokov a pomiešané vekové kategórie detí. Pomôcky, najmä knihy sú ťažšie, preto prosíme zabezpečte si dopravu. V prípade, že neviete si pomôcky odniesť, balík vám odošleme na adresu školy s navýšenou úhradou poštovného. Po dohode s vedením školy vystavíme protokol prevzatia pomôcok a spolupráce, ktoré preberie dohodnutá  p. učiteľka, koordinátorka projektu, priamo na školení.

 

Alternatíva B:

Cena za dieťa je 10 eur na jeden školský rok, zahŕňa:

 • 10 webinárov pre rodičov zameraných na podporu zdravého stravovania detí doma.
 • Diplom Zeleninkový kamarát

Materská škola si zadováži pomôcky podľa potreby na počet detí v triede pred spustením projektu. Viac informácií na školení. Vedúca jedálne je srdečne vítaná na zážitkovej  hodine s deťmi.

 

 

Materské školy, ktoré sa zapojili do projektu pred a počas šk. roka 2020/21 majú možnosť zostať v starom režime, alebo sa pridať do vynovenej verzie projektu prevencie detskej obezity a tak podporiť  aktívne zdravé stravovanie aj v rodinách detí, ponechávame na vašom výbere, v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

 

Harmonogram:

Máj – Október 2021  prebiehajú školenia v regiónoch

Apríl - September 2021  oboznámenie rodičov s projektom

Sep. 2021 – Jún 2022    priebeh projektu Zeleninkové šialenstvo s deťmi

September  – Jún 2022   webináre pre vedúce jedálne, 1x mesačne, doobedných hodinách

September - Jún 2022   webináre pre rodičov, 1x mesačne, vo večerných hodinách

Jún 2022 – ZELENINKOVÉ PÁRTY, slávnostné ukončenie programu za účasti rodičov, odovzdanie diplomov ZELENINKOVÝ KAMARÁT deťom. Doporučujeme si už v marci objednať zeleninkové tričká a mrkvičkové medaile pre deti.

Začnite registráciou p. učiteliek na školenie s následnou registráciou konkrétnej triedy do projektu Zeleninkové šialenstvo na nový školský rok 2021/22 a staňte sa partnerom OZ Malý šéfkuchár bez čapice so spoločným a jedinečným cieľom vytvoriť priateľskú a korektnú spoluprácu v oblasti prevencie detskej obezity a zdravého životného štýlu.

REGISTRÁCIA