Ako sa zapojíte

AKO SA ZAPOJIŤ do celoročného edukačného preventívneho programu prevencie detskej obezity s materskou školou (triedou) v školskom roku 2022/23  

 

1. vyberte si triedu detí, s ktorou po zaškolení oboch učiteliek, začnete hneď pracovať,  pr. predškoláci

2. zaregistrujte sa obe pani učiteľky z triedy na ŠKOLENIE  Zeleninkových Lektoriek cez link (dolu). Termíny školení nájdete na našom webe. Uhraďte  príspevok najneskôr dva dni pred termínom.

 

Cena školenia pre jednu pani učiteľku je 99,00 eur (obe 198,00 eur). Suma zahŕňa materiál, ktorý dostáva každá "Zeleninková lektorka":

Priebeh školenia:

 • 08.50 hod. Registrácia v MŠ
 • 09.00 hod. Zážitková hodina s deťmi (40 min.) Vaša vedúca jedálne je vítaná na zážitkovej hodine s deťmi. 
 • 10.15 hod. Teoretická časť
 • 14.00 hod  Registrácia triedy a odovzdanie certifikátov

 

Na školení si môžete vybrať materiál k projektu (pozri eshop):

 • Knihu pre deti a rodičov na doma: AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU (na školeni 1ks/20eur)
 • Detskú kuchársku zeleninkovú zásterku – hand made
 • Mrkvičkový pracovný zošit s testovacím hárkom
 • Mrkvičkové tričká pre deti
 • Mrkvičkovú medailu
 • Zeleninkovú záhradku
 • Didaktické pomôcky k projektu

Zaškolené pani učiteľky "Zeleninkové Lektorky" na školení dostanú hore uvedený materiál potrebný k spusteniu projektu, do registrácie je potrebné uviesť počet detí, príspevok na dieťa je 10 eur na školský rok. Materská škola si zadováži pomôcky na počet detí v triede pred spustením projektu. Škola zabezpečuje čerstvú zeleninu počas projektu v súlade s hygienickými normami. Bližšie informácie na školení.

 

Harmonogram projektu:

Máj – Október 2022  prebiehajú školenia v regiónoch

Apríl - September 2022  oboznámenie rodičov a vedúcu jedálne s projektom, potrebné premostenie rodič, dieťa, škola

Sep. 2022 – Jún 2023   priebeh projektu Zeleninkové šialenstvo s deťmi, otvorená hodina pre rodičov, prepojenie generácií - možná pomoc starých rodičov

Jún 2023 – ZELENINKOVÉ PÁRTY,  slávnostné ukončenie programu za účasti rodičov, odovzdanie ZELENINKOVÝCH DIPLOMOV deťom.

DOPORUČENIE školám si objednať zeleninkové tričká alebo mrkvičkové medaile, knihy pre deti už v priebehu apríla

 

Teraz je to už len na Vás, registráciou oboch učiteliek na školenie s následnou registráciou konkrétnej triedy do projektu Zeleninkové šialenstvo na tento školský rok 2022/23  sa stanete partnerom OZ Malý šéfkuchár bez čapice so spoločným a jedinečným cieľom vytvoriť priateľskú a korektnú spoluprácu v oblasti prevencie detskej obezity a zdravého životného štýlu našich najmenších.

Cieľom primárnej prevencie obezity je opakovane sa vrátiť dva až tri krát k danej zelenine v procese viacročného pobytu detí v materskej škole a tak si vytvoriť pozitívny vzťah k zdravým stravovacím návykom za pomoci učiteľky, ale hlavne rodičov. Ranný vek dieťaťa je alfou omegou pre tvorbu stravovacích, hygienických, pracovných, ale i pohybových návykov na celý život človeka. Projekt je vhodný  pre všetky deti v materskej škole aj pomiešané vekové kategórie.

REGISTRÁCIA