Ako sa zapojíte

AKO SA ZAPOJIŤ do celoročného preventívneho programu s vašou triedou v školskom roku 2022/23 v dvoch krokoch: 

1.krok: vyberte si triedu detí, napr. začnite s triedu predškolákov a zaregistrujte obe pani učiteľky na ŠKOLENIE  Zeleninkových Lektoriek. Termíny nájdete tu na webe. 

Príspevok za ŠKOLENIE  uhrádza škola vopred v sume 99,00 eur pre jednu pani učiteľku, pre obe p. učiteľky 198,00 eur ktoré dostávajú bonus: knihu so zeleninkovými básničkami: ZELENINKOVÍ KAMARÁTI dostanete zdarma.

Školenie začína vopred dohodnutej MŠ 8.50 hod. registráciou:

 • 09.00 hod. Zážitková hodina s deťmi 
 • 10.15 hod. Teoretická časť
 • 14.00 hod  Odovzdanie certifikátov

 

Materiál pre učiteľky - Zeleninkové lektorky:

 • Kniha: AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU
 • Metodická príručka k projektu: AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU
 • e.materiál na webe
 • Certifikáty pre Zeleninkové Lektorky
 • Certifikát ZELENINKOVÁ materská škola
 • Didaktické pomôcky k výučbe: Zeleninkové tričko
 • Bonus: kniha s básničkami Moji zeleninkoví kamaráti

 

2. krok: Vyberte si alternatívu pre triedu:

  Alternatíva A

Príspevok  5,00 eur na dieťa, mesačne, platba MŠ možná v dvoch, alebo v troch splátkach. Suma 50,00 eur zahŕňa:

Dieťa dostáva všetky pomôcky vopred na začiatku edukačného programu, knihu si berie domov a všetky ostatné pomôcky dostáva po ukončení projektu v MŠ.

Škola zabezpečí čerstvú zeleninu (v cene projektu), jednorazové zakúpenie kuchárskych pomôcok pred spustením projektu. Srdečne vítame p. vedúcu školskej jedálne na zážitkovej hodine s deťmi a tým aj jej dôležitú podporu v prevencii detskej obezity. Účasť zadarmo.

Zaškolené pani učiteľky "Zeleninkové Lektorky" na školení obdržia všetky materiály potrebné k spusteniu projektu podľa registrovaného počtu detí, vami zadanej registrácií na školenie. V prípade zmeny, doladíme na mieste školenia.

Pomôcky, najmä knihy sú ťažšie, preto prosíme pani učiteľky si zabezpečiť  dopravu na školenie. Pomôcky pre deti  Vám odovzdáme na školení.  V prípade, že neviete si pomôcky odniesť, balík odošleme na adresu školy s navýšenou úhradou poštovného. Po dohode s vedením školy vystavíme protokol prevzatia pomôcok a našej spolupráce, ktoré preberie dohodnutá  p. učiteľka, koordinátorka projektu, priamo na školení.

 

Alternatíva B:

Príspevok na dieťa je 10 eur, na celý školský rok, zahŕňa:

 • úvodný webinár pre rodičov zameraných na podporu zdravého stravovania detí a rodín, predstavenie projektu
 • Diplom Zeleninkový kamarát

Materská škola si zadováži pomôcky podľa potreby na počet detí v triede pred spustením projektu. Viac informácií na školení. Vedúca jedálne je srdečne vítaná na zážitkovej  hodine s deťmi.

 

 

Materské školy, ktoré sa zapojili do projektu pred a počas šk. roka 2020/21 majú možnosť zostať v starom režime, alebo sa pridať do vynovenej verzie projektu prevencie detskej obezity a tak podporiť  aktívne zdravé stravovanie aj v rodinách detí, ponechávame na vašom výbere, v prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

 

Harmonogram:

Máj – Október 2022  prebiehajú školenia v regiónoch

Apríl - September 2022  oboznámenie rodičov s projektom

Sep. 2022 – Jún 2023   priebeh projektu Zeleninkové šialenstvo s deťmi

Jún 2023 – ZELENINKOVÉ PÁRTY,  slávnostné ukončenie programu za účasti rodičov, odovzdanie ZELENINKOVÝCH DIPLOMOV deťom.

DOPORUČENIE školám si objednať zeleninkové tričká a mrkvičkové medaile pre deti už v priebehu marca.

Začnite registráciou p. učiteliek na školenie s následnou registráciou konkrétnej triedy do projektu Zeleninkové šialenstvo na nový školský rok 2022/23 a staňte sa partnerom OZ Malý šéfkuchár bez čapice so spoločným a jedinečným cieľom vytvoriť priateľskú a korektnú spoluprácu v oblasti prevencie detskej obezity a zdravého životného štýlu našich najmenších.

Cieľom primárnej prevencie obezity je opakovane sa vrátiť dva až tri krát k danej zelenine v procese viacročného pobytu detí v materskej škole a tak si vytvoriť pozitívny vzťah k zdravým stravovacím návykom za pomoci učiteľky, ale hlavne rodičov.

Ranný vek dieťaťa je alfou omegou pre tvorbu stravovacích, hygienických, pracovných, ale i pohybových návykov na celý život človeka. Projekt je vhodný  pre všetky deti v materskej škole aj pomiešané vekové kategórie.

REGISTRÁCIA