Webinár

V rámci prevencie obezity detí organizujeme od septembra 2021 webináre.

 

Hlavnou témou webinárov pre RODIČOV bude domáce a školské stravovanie, sladkosti, nadváha či nechutenstvo, pohyb a zdravý životný štýl detí za podpory odborného pohľadu nutričnej poradkyne Márií Markeovej, spoluautorky knihy Ako naučiť deti jesť zeleninu a spoluzakladateľky edukačnej platformy "Nebojuj, Edukuj" pre školy a rôznymi hosťami.

Webináre sa uskutočnia jeden krát mesačne v čase od 17.30hod. do 18.30hod.

1.Téma  30.9. 2021  Predstavenie projektu Zeleninkové Šialenstvo rodičom a sprievodnej knihy AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU.

 1. Téma 28.10. 2021 Kazuistiky klientov. Prevencia zdravia. Prečo je zdravá strava a zdravý životný štýl už v rannom detstve dôležitý?
 2. Téma 23.11.2021 Ako môže rodič podchytiť nadváhu a začínajúcu obezitu, z hľadiska výživy a pohybu? Čo s nechutenstvom detí.
 3. Téma 16.12. 2021 Stravovací denný režim dieťaťa ranného veku a mladší školský vek dieťaťa (3 - 9 rok.) v škole a doma. Vianoce a dobrôtky.
 4. Téma 27.1.2022 Dospelý je vzor, alebo výchova k jedlu. Sladkosti a rodinný príslušníci. Pitný režim dieťaťa, sladené vody a čaje.
 5. Téma 24.2.2022 Zúbky a jedlo.
 6. Téma 31.3. 2022 Prečo je dôležité sa stravovať zdravo aj v školských jedálňach? Pomer zelenina, mäso, ryba, cestovina a sladké obedy.
 7. Téma 28.4. 2022 Ovocie a zelenia na stole, jarné recepty ktoré si hravo spravíte doma s deťmi.
 8. Téma 26.5. 2022 Desiata- prvé jedlo dňa mnohých detí, samé pečivo... Školská desiata budúceho školáka.
 9. Téma 23. 6. 2022 Vyhodnotenie projektu a spätná väzba škôl a rodičov.
Pre rodičov: https://us02web.zoom.us/j/81268099221
Meeting ID: 812 6809 9221
Passcode: edukuj1

Webináre pre p. VEDÚCE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ, prinesieme bližšie informácie o dôležitosti zeleninkových obedov vrámci projektu, pestrosť zeleniny, predstavíme inováciu receptov za podpory odborníčky, vedúcej školskej jedálne Janici Málek Lacovej, zakladateľky Jem iné, autorky knihy: Čo na srdci to na jazyku a spoluautorky platformy "Nebojuj, Edukuj" na Slovensku.

Webináre sa uskutočnia jeden krát mesačne, v čase od 9.00hod. do 10.00hod.

 1. Téma 30.9.2021 Predstavenie projektu Zeleninkové šialenstvo. Dôležitosť a rola vedúcej jedálni pri prevencií detskej obezity.
 2. Téma 28.10.2021 Špecifikovanie najčastejších problémov v kuchyni, plánovanie a nákup, varenie a normy.
 3. Téma 23.11.2021 Ako riešiť problémy kreatívne, správne naplánovanie receptúr.
 4. Téma 16.12.2021 Rozbor jednotlivých receptúr, podrobný rozbor receptúr, ako alternovať suroviny.
 5. Téma 27.01.2022 Jedlé aktivity ako bonus, ako komunikovať jedlo deťom a rodičom, sprievodné aktivity pre deti a rodičov, spätná väzba a jej formy.
 6. Téma 24.02.2022 Kultúra stravovania detí v materských školách.
 7. Téma 31.03.2022 Varenie z čerstvých a lokálne dostupných surovín
 8. Téma 28.04.2022  Plytvanie a nakladanie s potravinami.
 9. Téma 26.05.2022  Bylinky a pitný režim v školskej kuchyni.
 10. Téma 23.06.2022 Vyhodnotenie projektu ZELENINKOVÉ šialenstvo z pohľadu vedúcich jedální a riaditeliek
Pre vedúce školských jedální: https://us02web.zoom.us/j/82208334732
Meeting ID: 822 0833 4732
Passcode: edukuj1

 

Prioritou našich spoločných webinárov je otvorená diskusia, príklady z praxe k podpore prevencie detskej obezity a zvýšenej konzumácie zeleniny v školských jedálňach, ale i v rodinách. Tešíme sa na všetkých rodičov, odborníkov, hostí, pani učiteľky a podporovateľov zdravého životného štýlu.