#akonaucit   #deti
#jestzeleninu

Zeleninkové Šialenstvo

Celoročný edukačný program je zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Zážitkový projekt je prioritne určený pre materské školy a školské kluby. Vedú ho certifikované lektorky, pani učiteľky i vychovávateľky. Počas celého školského roka deti majú možnosť spoznať až 44 druhov zeleniny a postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zelenine na celý život.

 Zeleninkové  škOLy

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/Layer-1.jpg

PRE MATERSKÉ ŠKOLY a ŠKOLSKÉ KLUBY

Čítať viac

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/blog-1.jpg

Prevencia detskej obezity

Detská obezita sa stala pandémiou 21.storočia, zlodejom detstva a vrahom dospelých. Jej najsilnejším pôsobiskom sú ekonomicky vyspelé krajiny. Prebytok, konzum, médiá, pohodlnosť a nedostatok pohybu prinášajú deťom nielen problém vzhľadu, ale predovšetkým mnoho nežiadúcich chorôb.

Narastajúca cukrovka u detí, kardio-vaskulárne ochorenia, obmedzenia v bežnom živote, ťažkosti z pohybu, dýchavičnosť a nezanedbateľné psychické a sociálne problémy sa stávajú častým problémom školákov.
Čítať viac

 

 

Žijeme zážitkami

Zážitkové vzdelávanie je jednou z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa malých aj veľkých. Jedná sa o prístup, kedy vnímame každým jedným zmyslom súčasne. Je založené na úspešnej D. Kolbovej teórii: „Experiental Learning“. Ak si dieťa na vlastnej koži zažije niečo nové a pútavé, vytvorí mu to skutočnú spomienku a radosť, ktorá pretrváva dlhšie a vyhrá nad každou nanútenou vedomosťou. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, voňanie a ochutnávanie je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zdravé jedlo na celý život. Deti sa na seba dívajú, obkukávajú od seba, pomáhajú si a chrumkajú jeden druhému zeleninku. Aby sa stal zážitok trvalým venujme im čas a trpezlivosť.

Galéria

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/galeria.jpg

ŠKOLENIA
pre Zeleninkové lektorky

25.10.2022 Šaľa, MŠ Hollého 40, o 9.00 hod.

03.11.2022 Prešov, MŠ Čapajevová o 9.00 hod.

08.11.2022 Šaľa, MŠ Hollého 40, o 9.00 hod.

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/Jarka-foto-web-IMG_6702-2-e1561042333566.jpg

Slovo autorky

 

Milé maminky, ockovia, milí starí rodičia, pani učiteľky, vychovávateľky, pani riaditeľky a riaditelia materských a základný škôl,

 

projekt ZELENINKOVÉ Šialenstvo je skvelým "premostením" rodiny, dieťaťa a školy. Ak nám bude spolu záležať, budeme mať šťastné, usmiate a zdravé deti. A preto z celého srdca vyzývam všetky maminky, babinky, tety, učiteľky, riaditeľky a pani kuchárky držme spolu a podporme zdravé stravovacie návyky už v rannom detstve a malých školákov a nedovoľme narastajúcej obezite ničiť životy našim deťom.

Jedna dokáže veľa, ale všetky spolu zmeníme Slovensko a vytvoríme deťom šťastný život plný zdravých chutí. A preto neváhajte, staňte sa aj vy ZELENINKOVÁ ŠKÔLKA a spolu s rodičmi naučíme všetky deti milovať zeleninu 🥦🥒🌽🍅🍆

Ďakujeme za podporu,

s úctou,

Jarka Kreškóciová

detský psychológ