#akonaucit   #deti
#jestzeleninu

Zeleninkové Šialenstvo

Celoročný edukačný program je zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Zážitkový projekt je prioritne určený pre materské školy a školské kluby. Vedú ho certifikované lektorky, pani učiteľky i vychovávateľky. Počas celého školského roka deti majú možnosť spoznať až 44 druhov zeleniny a postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah k zelenine na celý život.

 Zeleninkové  škOLy

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/Layer-1.jpg

PRE MATERSKÉ ŠKOLY a ŠKOLSKÉ KLUBY

Čítať viac

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/blog-1.jpg

Prevencia detskej obezity

Detská obezita sa stala pandémiou 21.storočia, zlodejom detstva a vrahom dospelých. Jej najsilnejším pôsobiskom sú ekonomicky vyspelé krajiny. Prebytok, konzum, médiá, pohodlnosť a nedostatok pohybu prinášajú deťom nielen problém vzhľadu, ale predovšetkým mnoho nežiadúcich chorôb.

Narastajúca cukrovka u detí, kardio-vaskulárne ochorenia, obmedzenia v bežnom živote, ťažkosti z pohybu, dýchavičnosť a nezanedbateľné psychické a sociálne problémy sa stávajú častým problémom školákov.
Čítať viac

 

 

Žijeme zážitkami

Zážitkové vzdelávanie je jednou z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa malých aj veľkých. Jedná sa o prístup, kedy vnímame každým jedným zmyslom súčasne. Je založené na úspešnej D. Kolbovej teórii: „Experiental Learning“. Ak si dieťa na vlastnej koži zažije niečo nové a pútavé, vytvorí mu to skutočnú spomienku a radosť, ktorá pretrváva dlhšie a vyhrá nad každou nanútenou vedomosťou. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, voňanie a ochutnávanie je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zdravé jedlo na celý život. Deti sa na seba dívajú, obkukávajú od seba, pomáhajú si a chrumkajú jeden druhému zeleninku. Aby sa stal zážitok trvalým venujme im čas a trpezlivosť.

Galéria

//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/galeria.jpg

ŠKOLENIA pre Zeleninkové a Srdiečkové lektorky

materských škôl na šk.olský rok  2024/25

25.01.2024  MŠ Veľký Kýr - SRDIEČKOVÁ škôlka

- work shop zameraný na prevenciu duševného zdravia a výchovu k tolerancií (obsadené)

15.02.2024  MŠ Nábrežná, Nové Zámky - SRDIEČKOVÁ škôlka

27.02.2024 MŠ Trávnica - ZELENINKOVÉ šialenstvo

- work shop zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl

04.04.2024  MŠ Clementisa, Revúca - ZELENINKOVÉ šialenstvo

16.05.2024  Košice - ZELENINKOVÉ šialenstvo

22.05.2024 MŠ Hollého, Šaľa - SRDIEČKOVÁ škôlka

  • podmienka účasti pre Zeleninkové lektorky je online registrácia a úhrada príspevku
  • v prípade záujmu o projekt Srdiečkovej škôlky ma kontaktujte: jarka.kreskociova@gmail.com 
//zeleninkovesialenstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/Jarka-foto-web-IMG_6702-2-e1561042333566.jpg

Slovo autorky

 

Milé maminky, ockovia, milí starí rodičia, pani učiteľky, vychovávateľky, pani riaditeľky a riaditelia materských a základný škôl,

 

projekt ZELENINKOVÉ Šialenstvo je skvelým "premostením" rodiny, dieťaťa a školy. Ak nám bude spolu záležať, budeme mať šťastné, usmiate a zdravé deti. A preto z celého srdca vyzývam všetky maminky, babinky, tety, učiteľky, riaditeľky a pani kuchárky držme spolu a podporme zdravé stravovacie návyky už v rannom detstve a malých školákov a nedovoľme narastajúcej obezite ničiť životy našim deťom.

Jedna dokáže veľa, ale všetky spolu zmeníme Slovensko a vytvoríme deťom šťastný život plný zdravých chutí. A preto neváhajte, staňte sa aj vy ZELENINKOVÁ ŠKÔLKA a spolu s rodičmi naučíme všetky deti milovať zeleninu 🥦🥒🌽🍅🍆

Ďakujeme za podporu,

s úctou,

Jarka Kreškóciová

detský psychológ