Zeleninkové škôlky

O projekte

Program zdravého životného štýlu je zameraný na pochopenie významu slova „ZDRAVIE“ a vyzdvihnutie dôležitosti a schopnosti starať sa o svoje vlastné zdravie už v rannom veku. Vedie deti k samostatnosti, vedomej pomoci kamarátom, ku komunikácií, tvorivosti, vôľovej sebakontrole s pozitívnym postojom k správnym stravovacím návykom. Celoročný preventívny program sa plnohodnotne zameriava rozvíjať u detí nové pracovné a hygienické návyky, ale aj motorické zručnosti. Deti si samé umývajú zeleninu, čistia, učia sa krájaniu, ochutnávajú a tým je pre ne najsilnejším zážitkom už samotná obohacujúca, zážitková, kuchárska činnosť. Jeden od druhého odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú si pozitívny vzťah k jedlu pod dozorom zaškolenej lektorky - pani učiteľky. Opakovaná zážitkovo-edukatívna aktivita v priebehu celého dňa im umožnuje vytvárať si nové zručnosti a overovať si už naučené vedomosti. Systematickosť projektu má pozitívny prínos nie len na správanie a zmenu postojov dieťaťa k stravovaniu, ale i na celú rodinu. Našim cieľom je vytvoriť premostenie medzi škôlkou, dieťaťom, rodičom a tak spoločne pozitívne ovplyvniť zdravé stravovacie návyky dieťaťa, ale i celej rodiny a spoločnosti. Projekt “ZELENINKOVÉ Šialenstvo” prebieha jeden deň v týždni v materskej škole, od septembra do júna a končí zeleninkovou oslavou a preberaním diplomu. Doporučujeme pracovať s triedou predškolákov v MŠ a s deťmi prvých a druhých ročníkov v školskom klube ako krúžok. V projekte sú úspešne zapojené triedy MŠ aj s deťmi od 4 rokov čo nás veľmi teší. My Vám budeme neustálou oporou, počas celého roka a raz ročne sa spolu uvidíme na školení všetkých nových a aktívnych ZELENINKOVÝCH lektoriek, kde si budeme navzájom vymieňať skúsenosti, fotografie a veselé príbehy o deťoch. Ak Vás oslovila prevencia detskej obezity, zapojte sa aj vy do ZELENINKOVÉHO Šialenstva a získajte titul ZELENINKOVÁ ŠKÔLKA. Aj deti vo Vašej škôlke sa môžu stať veľkými bádateľmi vo svete chutí zeleninky. Objavia jej skvelú chuť a stanú sa z nich zeleninkoví kamaráti na celý život.

Cena školenia pre Zeleninkovú Lektorku - pani učiteľku je 65 Eur. V cene je zahrnutý 4 hodinový odborný seminár, komplexný edukačný a praktický materiál, kniha AKO NAUČIŤ DETI JESŤ ZELENINU, certifikát Zeleninkovej Lektorky a certifikát pre škôlku. Vstupné dieťaťa do projektu je 10 Eur na jeden školský rok. Registráciou MŠ alebo ZŠ vstupujete do projektu na jeden celý školský rok. Viac info na školení. Našim cieľom je vytvoriť priateľskú a korektnú spoluprácu, poskytovať dlhodobú podporu a integrovať program preventívnej detskej obezity do vzdelávacieho programu školy.