O nás

Našim hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a  narastajúcej obezite v rodinách. Prioritne podporujeme zdravý životný štýl detí s edukačno-zážitkovým programom pre materské školy: ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO, ktorý je zameraný na prevenciu detskej obezity.

Pravidelne organizujeme detské kurzy varenia školákov, kurzy pre rodičov so škôlkarmi, podporujeme  vzdelávanie  o jedle na základných školách, organizujeme školské workshopy o stravovacích návykoch, osobné konzultácie s rodičmi zamerané na poruchy príjmu potravy.

V roku 2016,2017,2018, sme sa stali súčasťou celosvetovej Kampane Foodrevolution so zámerom skvalitnenia stravovania na školách. Spolupracujeme s Holandskou charitou CCP, ktorá vedie deti v Ugande k edukácií o potravinovej bezpečnosti, ochrane životného prostredia a hygiene. Našimi dlhodobými partnermi sú výborný kuchár a cateringový konzultant a podporovateľ myšlienky zmeny stravovania detí Jaroslav Guzanic pôsobiaci vo Švajčiarsku, Janica zakladateľka JEMINÉ v Martine a úzko spolupracujeme s reštauráciou Panoráma v Nových Zámkoch so šéfkuchárom Zoltanom Szalgom, Slovenským výrobcom kuchynskej techniky GastroHall, s potravinovým kritikom Patrickom Linhartom  a mnohými skvelými podporovateľmi, odborníkmi, školami a dobrovoľníkmi.

Sme otvorení všetkým novým ľuďom a projektom, ktorí podporia skvalitnenie stravovania a zdravý životný štýl detí a rodín.

Malý šéfkuchár bez čapice